Bing

Bing, Man of Business, zoals hij zelf zegt. Afkomstig uit Suriname, opgroeiend in Den Helder. Het verhaal van Bing die al vroeg in aanraking kwam met problemen en met politie en justitie. Justitie en hulpverlening proberen zo goed mogelijk om Bing te helpen een normaal leven op te bouwen.

Bing

Afbeelding van Bing

Portretten van cliënten van Social Work

Dit verhaal is gemaakt door studenten van het ISW van de Hogeschool Utrecht als onderdeel van de onderwijsmodule "Oriëntatie op Social Work".

"Only God can judge me..."

Verleden:

Ouders zijn bij elkaar en wonen in Den Helder waar Bing ook geboren is.
Vader is van Surinaamse afkomst en moeder is Nederlandse
Vader is met Pensioen en moeder werkt als verpleegster.
Bing heeft één jongere broer en heeft een protestants christelijke opvoeding genoten.

Bing heeft de basisschool doorlopen en is daarna naar het VMBO gegaan, hier is het misgegaan en door zijn gedrag (wapenbezit) is hij in de 3e klas van school gestuurd.
Ook was Bing aan gokken en blowen verslaafd
Hierna is hij met een tussenpoos van 6 maanden op de zeevaartschool te Den Helder begonnen.

Op de zeevaartschool is het een glijdende schaal geworden en is Bing meerdere malen opgepakt door de politie. Uiteindelijk is hij in verschillende jeugdinrichtingen terecht gekomen. (Doggershoek/poortje/ Teylingereind/JOC)

Bing heeft een OTS (onder toezicht stelling) gehad en dit is net voor plaatsing in het JOC gestopt en het gezag ligt nu weer bij zijn ouders.

Hij heeft meerdere malen een P.O. (persoonlijkheidsonderzoek) gehad waar hij in eerste instantie niet aan mee wilde werken. Hierdoor is Bing direct in een gesloten inrichting geplaatst in afwachting van zijn P.O. Dit wees uit dat het geen psychiatrisch probleem betreft. In eerste instantie moest Bing onder begeleiding naar De Derde Oever (onderdeel van de ‘Bascule’) voor behandeling maar al snel mocht hij zelfstandig reizen van en naar deze externe behandeling.

Heden:

Op dit moment zit Bing vast in het J.O.C. te Amsterdam (Jeugddetentie) voor uiteenlopende strafbare feiten. Zo is hij veroordeeld voor vernieling, inbraak, (auto)en diefstal, voor vermogensdelicten en geweldsdelicten. Hiervoor zit hij een straf uit van 25 maanden onder strafrechtelijke plaatsing.

De problemen liggen in de sfeer van de gedragsproblematiek, zo wordt Bing op dit moment bij De Derde Oever/Bascule (forensisch jeugdpsychiatrisch centrum) behandeld voor:

• geringe agressie regulatie
• een antisociale gedragsstoornis
• grensoverschrijdend gedrag
• beperkt inlevingsvermogen
• lacunaire gewetensontwikkeling.

Toekomst:

Bing gaat bij zijn ouders in Den Helder wonen en gaat weer naar de zeevaartschool per juli van dit jaar (2006) in het kader van zijn STP (scholings en Trainings Programma.). Hiervoor moet Bing minimaal voor 26 uur een dagbesteding hebben. Komt deze te vervallen dan loopt hij het risico dat zijn STP wordt ingetrokken en hij terug moet naar het JOC.

Bing komt binnen afzienbare tijd vrij.
Binnenkort wordt ook zijn reclasseringstraject opgestart en hij wacht nog op verdere acties van de reclassering.

Geen reacties

Laat een reactie achter