Over deze site

De verhalen op deze site zijn tot stand gekomen met medewerking en schriftelijke toestemming van de geinterviewden. Sommige namen zijn op verzoek van de geinterviewden veranderd.